Yapı, Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarları

Yapı Malzemeleri ve Yapı Mekaniği Laboratuvarı

Amaç

İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları teorik derslerde verilen bilgileri pekiştirmek ve deneylerle desteklemek amacı ile kurulmuştur. İnşaat mühendisliğinde bazı dersler de deneysel yöntem kullanmak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kaçınılmazdır. Bu amaçla yetkin ve donanımlı bir mühendisin yetişmesi ancak teorik ve pratik bilginin yoğrulması ile olmaktadır. Bu amaçla aşağıda yapı ve malzeme laboratuvarlarında kapsamı açıklanan deneyler bölümümüzde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır.

 

Kapsam/İçerik

Yapı Mekaniği Laboratuvarında orta ve büyük ölçekli yapısal elemanlar üzerinde deneyler yapılabilmektedir. Yapı Mekaniği Laboratuvarında normal ve yüksek dayanımlı kolon ve kiriş elemanlarından boyut etkisi ile kolon, kiriş ve döşemelerde çeşitli yöntemlerle onarılmış/güçlendirilmiş eleman deneyleri yapılmaktadır. Yapı Mekaniği Laboratuvarı eğitim amaçlı da kullanılmakta, öğrencilerin deneylere katılımı sağlanmaktadır. Yapı Mekaniği Laboratuvarı öğretim elemanları; yapıların deprem güvenliğinin araştırılması, yeterli güvenliğe sahip olmayan, veya hasarlı yapıların onarım ve güçlendirilmesi ile ilgili işleri de yapmaktadır. Yapıların tahribatlı ve tahribatsız yöntemlerle incelemesi bu laboratuvarda yapılmaktadır.

Yapı Malzemesi Laboratuvarı öğretim ve araştırma amaçları için gerekli deneylerin yapılmasını sağlamak için kurulmuştur. Kaliteli hazır beton üretebilmenin önemli koşullarının başında, standartlara uygun malzeme kullanımı ve malzemenin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda tüm beton deneyleri, çimento, agrega, kimyasal ve mineral katkı deneyleri güvenilir ve bilimsel şekilde yapılmasını sağlamaktır. Yapı Malzemesi Laboratuvarı öğretim amacıyla lisans öğrencileri tarafından kullanılmakta; yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bilimsel araştırma amaçlarıyla laboratuvar olanaklarından yararlanabilirler.


Çalışma/Uygulama Alanları

Yapı malzemelerinin mukavemet kontrolü, betonarme, çelik ve ahşap yapıların performansının incelenmesinde gerekli olan deneyler yapılabilmektedir. Mevcut yapı stoğunun değerlendirilmesinde kullanılan deneysel yöntemler ve bu konu ile ilgili araştırmalar yapılabilmektedir. İnşaat mühendisliğinin omurgasını oluşturan Mekanik ve Yapı Ana bilim dalı derslerindeki teorik konular ve bunların pratik karşılıkları alanında çalışılma ve araştırma yapılmaktadır.

Deney Seti
TİP
Beton üretimi bakımı ve kontrolü deney seti
UTC
Betonda basınç ve çekme dayanımı deney seti
UTC
Beton agregaları elek seti
UTC
Taze beton Slump deneyi seti
UTC
Beton agregalarında özgül ağırlık terazisi
UTC
Birim hacim ağırlık seti
UTC
Taze betonda hava ölçüm deneyi
UTC
Metilen mavisi deneyi
UTC
Karet kesme makinesi
UTC
Karot başlığı yapma düzeneği
UTC
Karot makinesi seti
UTC
Donatı tespiti
UTC
Çimento kalite kontrolu deney seti
UTC
60 Tonluk universal çelik donate çekme deney seti
UTC

Zemin Mekaniği Laboratuvarı

Amaç

Zemin mekaniği laboratuvarında derste anlatılan teorik konuları desteklemek amacı ile zeminlerin fiziksel ve mühendislik özellikleri ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Böylece üç fazlı bir malzeme olan zeminin hem yapı malzemesi olarak kullanımı hem de yük altında davranışı ile ilgili özellikleri incelenebilmektedir.

 

Kapsam/İçerik

Zeminlerin fiziksel ve mühendislik özellikleri deneyleri yapılmaktadır. Aynı zamanda bir yapı malzemesi olan zeminin özelliklerinin iyileştirilmesi ile ilgili deneyler ve araştırmalar da laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Yapı Malzemesi Laboratuvarı öğretim ve araştırma amaçları için gerekli deneylerin yapılmasını sağlamak için kurulmuştur. Kaliteli hazır beton üretebilmenin önemli koşullarının başında, standartlara uygun malzeme kullanımı ve malzemenin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda tüm beton deneyleri, çimento, agrega, kimyasal ve mineral katkı deneyleri güvenilir ve bilimsel şekilde yapılmasını sağlamaktır. Yapı Malzemesi Laboratuvarı öğretim amacıyla lisans öğrencileri tarafından kullanılmakta; yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bilimsel araştırma amaçlarıyla laboratuvar olanaklarından yararlanabilirler.


Çalışma/Uygulama Alanları

Her türlü yapı ve temel Mühendisliği ve derin kazılar alanlarındaki zemin problemleri burada incelenebilir. Karayolu, Hava alanları, Tüneller ve Demiryolu mühendisliği alanları, Toprak dolgu barajlar, İstinat duvarları temelleri.

Deney Seti
TİP
Hidrometre deneyi
UTC
Zemin elek analizi
UTC
Likit limit, Plastik limit ve Rötre limiti Deneyleri
UTC
Kaliforniya taşıma oranı (CBR) ve Marshall Deneyi
UTC
Abraham hunisi deneyi
UTC
Standat proctor,
UTC
Kum konisi deneyi
UTC
Özgül ağırlık, birim ağırlık deneyleri
UTC
Konsolidasyon deney seti
UTC
Permeabilite deney seti
UTC
Serbest basınç deney seti
UTC
Üç eksenli bassınç deney seti
UTC
Kesme kutusu deney seti
UTC
Zeminde su içeriği deneyi
UTC
Relatif sıkılık deneyleri
UTC

Hidrolik ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

Amaç

Hidrolik ve Akışkanlar mekaniği Laboratuvarı, İnşaat Mühendisliğinde okutulan Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik ve Su Kaynakları derslerinin içeriğinde bulunan deneysel çalışmaları, öğrencilere göstermek ve konu ile ilgili değişik lisans ve lisansüstü araştırmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.

 

Kapsam/İçerik

, Basınçlı akımlar (Boru Hidroliği) ve Açık Kanal Hidroliği, Akarsularda Sediment Hareketi, Enerji Kırıcı Tesislerle ilgili araştırmalar, Su kaynakları Modellemeleri, yük kayıpları, sürtünmeler, hidrolik parametrelerin belirlenmesi deneyleri yapılmaktadır.

 

Çalışma/Uygulama Alanları

Su yapıları, Barajlar, Seddeler, Bağlamalar, Açık kanal akımları (Sulama-Kurutma).

Deney Seti
TİP
Akım Ölçümleri Deneyi (Venturi Sayacı)
OAG-140
Kavitasyon Deneyi
OAG-112
Boru Akımında Sürtünme ve Basınç Kayıpları Deneyi
OAG-102
Boru Akımında Laminer-Türbülanslı akım Deneyi (Reynolds)
OAG-120
Su Jeti Deneyi –Çarpma Etkisi (Jet)
OAG-210
Hidrostatik Basınç Merkezi Deneyi
OAG-118
Yüzen Cisimlerin Stabilite Deneyi
OAG-310
Açık Kanal (Serbest Yüzeyli Akımlar) Deneyleri
OAG-160