Besin Kimyası ve Analizleri & Besin Mikrobiyolojisi ve Güvenliği Laboratuvarı

Besin Kimyası ve Analizleri Laboratuvarı ve
Besin Mikrobiyolojisi ve Güvenliği Laboratuvarı

Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Kimyası Araştırma Laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde okutulmakta olan Genel Mikrobiyoloji, Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği, Genel Kimya, Besin Kimyası ve Analizleri derslerinin içeriklerini desteklemek ve çeşitli lisans proje araştırmaları yürütmek amacı ile kurulmuştur.

 

Besin Mikrobiyoloji ve Besin Kimyası Laboratuvarında Etüv, CO2 Etüvü, Otoklav, Biyogüvenlik Kabini, Çeker Ocak, Kül Fırını, Kuru Hava Sterilizatörü, Kjeldahl Cihazı, Distile Su Cihazı gibi çeşitli ekipmanlar bulunmaktadır.

 

Besin Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarında gıdaların ve içme suyunun Türk Gıda Kodeksi’ne ve ilgili standartlara uygunluğu araştırılmakta ve öğrencilere bu amaç doğrultusunda gerekli temel uygulama eğitimleri verilmektedir. Toplam mikroorganizma, indikatör mikroorganizma, saprofit mikroorganizma, starter kültür ve patojen mikroorganizma terimleri laboratuvar imkanları kullanılarak öğrencilere öğretilmektedir. Biyolojik laboratuvarların genel kullanım koşul, kural ve prensipleri de öğrencilere öğretilmektedir.

 

Besin Kimyası ders uygulamaları için Kuru madde, kül, nem, asitlik, pH, fenolik bileşen tayini gibi çeşitli gıda analizleri yapılmaktadır ve protein, askorbik asit tayini gibi analizlerle gıdaların makro ve mikro besin ögeleri saptanmaktadır.