Farmakoloji Laboratuvarı

Farmakoloji Laboratuvarı

Farmakoloji, sözcük olarak “ilaç bilimi” demektir. Farmakoloji, ilaç ile biyolojik sistemlerin etkileşmesini amaca ve duruma göre hücre, subsellüler yapılar, biyoaktif moleküller, dokular ve organlar üzerinde in vitro olarak veya deney hayvanı ya da insanlar üzerinde in vivo olarak inceleyen ve bu konuda eğitim veren bir bilim dalıdır.