Biyofizik Laboratuvarı

Biyofizik Laboratuvarı

Biyofizik, biyolojik sistemlerin nasıl çalıştığını fiziğin teorilerini ve yöntemlerini kullanarak, matematiksel analizler ve bilgisayar modellemelerini kullanarak araştıran bilimler arası köprü görevi gören multidisipliner bir bilim dalıdır.

 

Biyofizik, “canlı varlıkların incelenmesinde fiziğin uygulanması” daha kısaca “canlı organizmaların fiziği” şeklinde tanımlanabilir.

 

Tıp eğitimde biyolojik süreçleri biyofiziksel yaklaşımlarla inceleyerek, öğrencilerin teorik derslerde gördükleri bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirerek öğrenme sürecinde aktif olarak katılımı sağlanmakta ve becerilerini geliştirmesinde önemli rol oynamaktadır.

Vücut sistemlerinin basınç, akım, hareket gibi fiziksel olaylarının değerlendirilmesi, elektriksel olayların canlı organizma ile etkileşimi veya organizmanın ürettiği elektriksel olayların neler olduğu, radyoaktivitenin ve elektromanyetik ışımaların canlı ile etkileşimi, tıpta teşhis ve tedavi amacı ile kullanılması konuları ve canlı organizmanın moleküler yapısı, birbirleri ile etkileşimleri, nanoteknolojiden kanser mekanizmasına kadar olan hücresel olayları inceleyerek klinik uygulamalara ışık tutulmaktadır.

 

Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Laboratuvarında öğrencilerin alveollerdeki esneklik, yüzey gerilimi vb. kuvvetlerin rolleri gibi olayları daha iyi kavrayabilmesi farklı bir bakış açısı yakalayabilmesi için vücut sıvılarında yüzey gerilimi katsayısının tayini gibi uygulamalar yapılmaktadır.