Tıbbi Analiz Laboratuvarı

Tıbbi Analiz Laboratuvarı

Tıbbi Analiz Laboratuvarında

Doğru, zamanında ve etkin olarak yapılan tanının tedaviyi/izlemi doğrudan yönlendirebileceği bilincine erişmiş ve aşağıdaki nitelikleri kazanmayı hedefleyen öğrencilerin alanları ile ilgili tıbbi becerilerini geliştirmek amacı ile mikroskobi, kültür, seroloji, immünolojik testler, rutin biyokimyasal analizler, sterilizasyon/dezenfeksiyon/antisepsi uygulamaları, olgu çalışmaları, temel moleküler testler gibi önemli uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

 

Tıbbi Analiz Laboratuvarı Çalışmaları

Öğrencilere laboratuvar kalite kontrol unsurlarını sağlayarak en kısa sürede sonuçlar elde edebilen, karşılaştığı sorunlara etkin çözümler üretebilen, ilgili tıbbi belgeleme süreçleri ve iş organizasyonuna uygun, takım çalışmasına uyumlu, sorumluluk sahibi, hasta, hasta yakınları, hekimler, laboratuvar uzmanları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkin iletişim kurabilen, meslek etiği ilkelerini kavramış sağlık çalışanları olmaları yolunda gerekli altyapı kazandırılır.