Fizik Laboratuvarı

Fizik Laboratuvarı

Amaç

Fizik laboratuvarı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi birinci sınıflarında okutulan Fizik I ve Fizik II derslerinin teorik olarak öğretilmesinin yanında uygulamalı olarak da gösterilmesini sağlamak, derste öğretilen konulara paralel olarak bu konuların deneysel olarak da izahını sağlamak ve bazı soyut kavramlara somut bir bakış açısı kazandırmak amacı ile kurulmuştur.

 

Kapsam/İçerik

Fizik laboratuvarı Fizik I ve Fizik II derslerinin müfredatları kapsamında, öğrencilere derste öğrendikleri konuları deneysel olarak kavrama ve öğretilenleri pekiştirme imkânı sağlamaktadır.

Çalışma/Uygulama Alanları

Laboratuvarda iki dönem boyunca okutulan Fizik I ve Fizik II derslerine yönelik çeşitli deney düzenekleri bulunmaktadır. Fizik I dersine yönelik Serbest Düşme, Eğik Atış, Newton’un İkinci Yasası, Hooke Yasası, Çarpışma Yasası ve Mekanik Enerjinin Korunumu deneyleri ile öğrenciler teoride öğrendikleri bilgileri pratikte de uygulama ve doğruluğunu test etme olanağı bulmaktadır. Fizik II derslerine yönelik Ohm Yasası, Wheatstone Köprüsü, Transformatörler, Katot Işını Tüpü ve Kirchoff Yasaları deneyleri ile elektrik ve manyetizma gibi soyut kavramları somut bir şeklide görme ve analiz etme imkânı bulmaktadırlar. Yapılan bu deneyler ve ölçümler sonucunda öğrenciler Fizik dersini, teorinin yanı sıra pratik olarak da daha sistemli ve akılcı bir şekilde öğrenebilmektedirler.

Cihaz İsimleri
Adet
Hassas Terazi
1 Adet
Güç Kaynağı DC
4 Adet
Multimetre
5 Adet
Vakum Pompası
2 Adet
Serbest Düşme Deney Seti
2 Adet
Enerji Korunum Yasası Deney Seti
1 Adet
Newton II. Yasası Deney Seti
1 Adet
Çarpışma Yasası Deney Seti
1 Adet
Eğik Atış Deney Seti
1 Adet
Hooke Yasası Deney Seti
1 Adet
Ohm Yasası Deney Seti
1 Adet
Elektron Yükü Deney Seti
2 Adet
Transformatör Deney Seti Deney Seti
2 Adet
Dielektrik Sabiti Deney Seti
1 Adet
Elektrik Alan Deney Seti
1 Adet