Deneysel ve Ölçme Teknikleri Laboratuvarı

Deneysel ve Ölçme Teknikleri Laboratuvarı

Amaç

Isı transferi, Akışkanlar mekaniği ve Termodinamik derslerinin öğrenilmesine katkı sağlamak ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin bilimsel araştırmalarına katkı sağlamak


Kapsam/İçerik

Bu laboratuvarlarda Isı transferi, Akışkanlar mekaniği, ve Termodinamik dersleri müfredatları yönünde uygulamalı çalışmalar yapılmakta olup bireysel proje çalışmalarına destek sağlayacak şekilde deneysel çalışmalar da gerçekleştirilebilcektir.


Çalışma/Uygulama Alanları

Is transferi, Akışkanlar mekaniği, ve Termodinamik müfredatlarında yer alan konular ile ilgili alanlarda deneysel çalışmalar yapılabilir.

Cihazlar

Malzemeler
Miktarı
Termal Kamera
1 Adet
Termokupl Çeşitleri ve Datalogger
1 Adet
Anemometre
1 Adet
Yüzey Nemi Ölçer
1 Adet
Datalogger-Nem ve Sıcaklık Ölçer
1 Adet
Lineer ve Radyal Isı Transferi Eğitim Seti
1 Adet
Bilgisayar Destekli Doğal ve Zorlanmış Taşınım Eğitim Seti
1 Adet
Bilgisayar Destekli Konveksiyon ve Radyasyon (Işınım) Eğitim Seti
1 Adet
Bilgisayar Destekli Isı Değitirici Eğitim Seti
1 Adet
Sıcaklık Ölçüm Metodları Eğitim Seti
1 Adet
Basınç Ölçüm Metodları Eğitim Seti
1 Adet
Nem Ölçümünün Temelleri Eğitim Seti
1 Adet
Buhar Jeneratörü Sistemi
1 Adet
Isıtma Teknolojisinde Verimlilik Eğitim Seti
1 Adet
Hava Akış Ölçümleri Deney Seti
1 Adet
Pompaların Karşılaştırılması Deney Seti
1 Adet
Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri
1 Adet
Serin ve Soğuk Muhafaza (Kademeli Soğutma) Sistemi
1 Adet
Soğutma ve Isıtma Sistemi (Isı Pompası) Seti
1 Adet
Hidroloji Ana Ünite
1 Adet
Bernoulli Eğitim Seti
1 Adet
Akış Çizgilerinin Görselleştirilmesi Deney Seti
1 Adet
Borularda Basınç Kayıpları Eğitim Seti
1 Adet
Rüzgar Tüneli
1 Adet