Modelleme, Benzetim ve Optimizasyon Laboratuvarı

Modelleme, Benzetim ve Optimizasyon Laboratuvarı

Amaç

Modelleme, Benzetim ve Optimizasyon Laboratuvarı, matematiksel optimizasyon, dinamik programlama, gerçek zamanlı sistem simülasyonu, veri analitiği, hesaplamalı metotlar gibi konularda araştırma ve proje faaliyetleri yürütmekte ve ilgili müfredat derslerinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda, laboratuvarın üretim, ulaştırma, sağlık ve finans gibi alanlarda ortaya çıkan pratik problemlerin çözümüne matematiksel katkı sağlanması beklenmektedir.

 

Hedef

Birincil hedef, laboratuvardan yararlanan öğrencilerin teorik olarak edindiği bilgilerin pratiğe dökülebilmesi ve ilgili konularda yüksek kabiliyet

kazandırılabilmesidir. Ayrıca Endüstri Mühendisliği bölümü başta olmak üzere diğer bölümlerde görev alan öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının yürütücüsü olduğu tez veya akademik çalışmalara kaynak sağlayabilmek diğer hedefler arasında konumlandırılmıştır.

 

Kapsam

Laboratuvarımız yoğun olarak Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün Operations Research I-II, Plant Layout and Facility Planning, System Simulation gibi derslerinde kullanılmakta olup tüm mühendislik bölümlerinin kullanımına açık bir laboratuvardır. Ekipman olarak, yüksek hızlı bilgisayarlar ve iş istasyonlarına ek olarak MATLAB, GAMS, AnyLogic gibi optimizasyon, veri analizi ve kesikli simülasyon yazılımlarının da bulunacağı laboratuvarın müfredat derslerinin yanında bilimsel araştırma projeleri, sektörel işbirliği faaliyetleri ve çeşitli teknik eğitimler için de kullanılması planlanmaktadır. Laboratuvar kapasitesi 16 kişi ile sınırlıdır.

 

Cihaz İsimleri
Miktarı
 Work Station Bilgisayar 
15 Adet