Tıbbi Beceriler Laboratuvarı

Tıbbi Beceriler Laboratuvarı

Amaç

Üniversitemiz Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin 1. sınıftan itibaren derslerde gördükleri teorik eğitimlerin uygulamalarını yapabilmeleri amacı ile düzenlenmiş (fizik muayene, sağlığın değerlendirilmesi, bakım uygulamaları vb.) bakım becerileri laboratuvarıdır.

 

Bakım becerilerinin, laboratuvar ortamında maket ve çeşitli laboratuvar malzemeleri üzerinde birebir uygulama yapılarak geliştirilmesi, eğitimin niteliği açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Uygulama ve beceri gerektiren her ders bitiminde, konuyla ilgili uygulamalar, uzman öğretim elemanları eşliğinde mesleki derslerin içeriğine uygun olarak, klinik uygulama öncesi bilgilerine katkı sağlaması amacıyla bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.