Endüstri 4.0 Laboratuvarı

Endüstri 4.0 Laboratuvarı

Amaç

Endüstri 4.0 Laboratuvarı, günümüzde önemi gittikçe artan tam otomasyonlu fabrikaları simüle etmek amacıyla kurulmuştur. Eklenen cnc torna ve cnc freze tezgahları ile günümüz bilgisayar destekli imalat işlerinin yapılması ve öğrencilerin modern üretim yöntemlerine aşina olmaları amaçlanmaktadır.

 

Kapsam / İçerik

Laboratuvarda, tam otomatik bir fabrika simülatörü, sadece programlayarak, insan etkileşimi olmadan üretim, planlama ve sevkiyat süreçlerini kapsamaktadır. Entegre üretim sistemi, siparişin girilmesinden, ilgili parçaların temini, üretimi ve siparişlere göre sevkiyatını gerçekleştirebilmektedir. Gelişmekte olan otomasyon sistemleri sayesinde rutin işlerin robotlara devredilmesi mümkün olacaktır.

Laboratuvarda bulunan cnc torna ve cnc freze tezgahları ile klasik talaşlı imalat yöntemlerinin günümüz modern talaşlı imalat yöntemleri ile ne şekilde yapıldığına yönelik bilgi ve tecrübe kazandırılacaktır. Bu kapsamda ilgili cnc tezgahlarının kullanılabilmesi için öğrencilere talaşlı imalat, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli imalat konlarında eğitim verilecektir. Bu eğitimlerin ardından cnc tezgah kontrolcüleri (Siemens) tanıtılarak tezgah operatörlüğü becerisi kazandırılacaktır. Nihayetinde bu eğitimlerin sonucunda öğrenciler cnc tezgahları kullanarak bir makine parçasının imalat aşamalarını planlama ve tezgah kullanarak üretme bilgi ve becerisi edinecektir.

 

Çalışma / Uygulama Alanları

Laboratuvarda, tam otomasyonlu bir fabrikanın sanal simülasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, gerek Endüstri 4.0’ın etkinliğini göstermeyi, gerekse de entegre yazılım ve sistemlerin verimliliğe etkisini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, öğrenciler tam otomatize bir sistemin nasıl çalıştığını görmektedirler. Gelişmekte olan otomasyon sistemleri sayesinde rutin işlerin robotlara devredilmesi mümkün olmaktadır. Bu sayede verimlilik artışının yanında, iş kazalarında azalma, hatalı üretimin azaltılması gibi hedefler gerçekleştirebilmektedir.

Ek olarak laboratuvarda bulunan 2 eksen cnc torna ve 3 eksen cnc freze tezgahı ile temel talaşlı imalat işleri yapılabilmektedir. Siemens tezgah control arayüzü eğitimi ile operatörlük eğitimi verilebilmektedir. Tezgahlar ile beraber kullanılabilecek CAD-CAM yazılım eğitimleri verilebilmektedir. Öğrencilerin proje ve ödevleri için prototip üretimine yönelik alüminyum, bakır, pirinç gibi metallerin yanında, pvc, nylon, delrin, polyamide vb. mühendislik plastikleri de işlenebilmektedir.

Cihaz İsimleri
Adet
2 Eksen CNC Torna Tezgahı (EMCO
1 Adet
3 Eksen CNC Freze (İşleme) Tezgahı (EMCO)
1 Adet
Endüstri 4.0 Eğitim Seti
1 Adet