Kimya Laboratuvarı

Kimya Laboratuvarı

Amaç

Kimya laboratuvarı, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde verilen teorik derslerin uygulamalarını gerçekleştirmek, öğrencilerin derste öğretilen konularla örtüşen deneyleri planlanmasını sağlamak ve öğrencilere laboratuvarda pratik deneyim kazandırmak amacı ile kurulmuştur.


Kapsam/İçerik

Kimya Laboratuvarı; Kimyaya Giriş, General Biology-II, Genetics, General Chemistry-I ve II, Organic Chemistry I ve II ve Biochemistry Lab I ve II derslerinin müfredatları kapsamında, derslerde öğrencilere verilen teorik bilgilerin, deneysel planlama ve uygulamaya aktarma imkânı sağlamaktadır.

 

Çalışma/Uygulama Alanları

Laboratuvarda Genel Kimya uygulamaları ile öğrencilere kimya laboratuvarlarında çalışırken uyulması gereken genel kurallar öğretilmektedir. Maddelerin özelliklerinin incelenmesi ve ölçüm yöntemlerinin gösterilmesi, kimyasal bağ ve bileşiklerin kimyasal tepkime deneyleri ile öğrenilmesi, sulu çözeltilerin tepkime sitokiyometrilerinin hesaplanması, asit-baz titrasyon uygulamaları ile tampon çözeltilerin hazırlanması deneyleri ile öğrenciler teorik bilgilerini pratik anlamda pekiştirme olanağı bulmaktadırlar. Genel Biyoloji uygulamaları kapsamında öğrenciler bakteri ekme, büyütme, mikroskopta inceleme, Genetik laboratuvar uygulamaları kapsamında meyve sinekleri ile çaprazlama ve kalıtım çalışmaları, elektroforez ve kromatografi uygulama, Biyokimya laboratuvarı kapsamında ise poliakrilamid jel hazırlama, protein görüntüleme, enzim kinetiği deneyleri ile pratik çalışma becerilerini geliştirmektedirler. Ayrıca öğrenciler deney planlaması ve sonuçların raporlanması kısmında da aktif olarak deneyim kazanmaktadırlar.

Cihaz İsimleri
Adet
Hassas Tartı
1 Adet
pH Metre
1 Adet
ETÜV
2 Adet
Vakum Pompası
1 Adet
Manyetik Karıştırıcı
1 Adet
Saf Su Cihazı
1 Adet
Çeker Ocak
1 Adet
Su Banyosu
1 Adet