Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Öğrencilerin temel mikrobiyoloji bilgisi kazandırmayı amaçlar. Teorik derslerde verilen bilgilerin uygulaması niteliğinde olan pratik derslerde öğrenciler ile mikrobiyoloji laboratuvarı için temel ekipman olan mikroskopların kullanımı, bakteri, mantar, virüs gibi mikroorganizmaların tanımlanmasına yönelik tanı testleri yapılmaktadır.

 

Öğrenciler, makroskobik inceleme, mikroskobik inceleme, kültür, çeşitli boyama teknikleri, bakteri ve mantar ekimi, kültürden biyokimyasal testler ile tanımlama, antimikrobiyal duyarlılık testleri gibi klinik mikrobiyolojide kullanılan tanı yöntemlerini öğrenirler.