Doku Kültürü Laboratuvarı

Doku Kültürü Laboratuvarı

Yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin elde edilmesi amacıyla, bütün bir bitki ya da hücre, doku ve organ gibi bitki kısımlarının steril şartlarda ve yapay besin ortamlarında kültüre alınması işlemidir.

 

Amaç

– Islah çalışmaları
– Bitkilerin klonal olarak hızlı çoğaltılması
– Geleneksel yöntemlerle kolay çoğaltılamayan bitkilerin çoğaltılması
– Hastalık etmenlerinden arınmış bitki elde edilmesi
– Somaklonal varyasyonların oluşturulması
– Haploid bitkilerin elde edilmesi
– Bitki gen kaynaklarının muhafazası
– Biyokimyasal ürünlerin (sekonder metabolitlerin) elde edilmesi

Mikroçoğaltmanın Faydaları

1. Klonal çoğaltma Heterozigotluğu devam ettirme yoludur.
2. Çoğaltma aşaması pek çok kez tekrarlanarak, sınırsız klon üretimi yapılmasına imkan sağlamaktadır. Rutin olarak birçok süs bitkisinin ve bazı vegetatif çoğaltılan türlerin ticari olarak çoğaltılmasında kullanılmaktadır.
3. Üretim döngüsünün kolaylıkla düzenlenmesi mevsime ve arazi koşullarına bağımlılığı ortadan kaldırır.
4. Hastalıklardan arındırılmış bitki üretimi