İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı

İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı

Amaç

İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı , Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan İnsan Faktörleri ve Ergonomi, İş Analizi ve Tasarımı dersleri başta olmak üzere, Mühendisler için İstatistik, İstatistiksel Kalite Kontrol, Sistem Analizi ve Simülasyon, Risk Analizi derslerinin içeriklerini desteklemek ve bu bağlamda çeşitli lisans ve lisansüstü proje araştırmaları yapmak amacı ile kurulmuştur.

 

Kapsam /İçerik

İnsan faktörleri konusunda gerekli eğitimin verilmesini sağlayan bu laboratuvar, iş istasyonlarının oluşturulması, çevre, zaman ve ergonomik ölçümlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Çalışma / Uygulama Alanları

Laboratuvarda bulunan El Becerisi Test Düzeneği, Çivileme Tahtası, Oluklu Çivileme Tahtası, Parmak Becerisi Test Düzeneği ve El Hüneri Test Aletleri ile zaman etütleri yapılabilmekte ve öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgilerini pekiştirmek amacıyla değişik laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca laboratuvar, sıcaklık, nem, hava akışı, ışık şiddeti, gürültü düzeyi, zaman, ağırlık, güç, iç hava kalitesi (Karbonmonoksit-CO, Karbondioksit-CO2, Azot Dioksit-NO2, Kükürt Dioksit-SO2, Formaldehit-CH2O), malzeme titreşimi gibi çevresel faktörleri ölçme ve test etme ekipmanlarıyla donatılmıştır. Bu donanımlar ile yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sırasında edinilen deneyimler, başta iş tasarımı olmak üzere, çalışma ortamı tasarımı ve ergonomik işyeri düzenlemesi konularına ışık tutmaktadır. Öğrenciler zaman etütleri için gerekli ölçümleri yapmayı ve çeşitli çevre koşulları aletlerini kullanmayı bu laboratuvar sayesinde öğrenimlerine katmaktadırlar.

Cihaz İsimleri
Miktarı
Infrared Sıcaklık Ölçüm Cihazı
2 Adet
Dijital Kantar
2 Adet
Higrometre
2 Adet
Gürültü Ses Ölçer
2 Adet
Sıcaklık, Basınç, Yükseklik Ölçümleri ve Rüzgâr Hızı Ölçüm Cihazı
2 Adet
Portatif Rüzgar hızı, Sıcaklık, Nem ve Işık Şiddeti ölçüm Cihazı
2 Adet
Işık Şiddeti Ölçüm Cihazı
2 Adet
Kızılötesi Mesafe Ölçüm Cihazı
2 Adet
Dijital Kronometre
12 Adet
İç Hava Kalitesi Ölçüm cihazları (CO ve CO2 ölçümü)
1 Adet
Titreşim Ölçer
1 Adet
150000gr Kapasiteli Hassas Terazi
1 Adet
El Becerisi Test Düzeneği
1 Adet
Çivileme Tahtası
1 Adet
Oluklu Çivileme Tahtası
1 Adet
Parmak Becerisi Test Düzeneği
1 Adet
El Hüneri Test Aleti
1 Adet
Dijital El Dinamometresi
1 Adet
Tansiyon ve Nabız Ölçüm Aleti
1 Adet
Pedometre
4 Adet