Tıbbi Biyoloji Laboratuvarı

Tıbbi Biyoloji Laboratuvarı

İstanbul Arel Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ile Tıbbi Biyokimya Anabilim dalları öğrenci uygulamaları “Multidisipliner Laboratuvar-II” olarak tanımlanan ve (-) 1. katta bulunan laboratuvarda yapılmaktadır. Laboratuvarda 1. Sınıf Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersi uygulamaları için gerekli olan ışık mikroskopları, hassas terazi, su banyosu, pH metre, otoklav, farklı hızda soğutmalı ve soğutmasız santrifüjler, manyetik karıştırıcı-ısıtıcılar, etüvler, PCR cihazı, vertikal ve horizontal elektroforez sistemleri, Western blotlama sistemi, güç kaynakları, çalkalamalı inkübatör, UV-VIS spektrofotometre, Bio-RAD UV-VIS görüntüleme sistemi, distile su cihazı, Class IIA-Laminer Flowlar, -80°C ve -40°C derin dondurucular, +4°C buzdolapları ile farklı aralıklarda otomatik pipet setleri ile laboratuvar sarf malzemeleri bulunmaktadır.

Tıbbi Biyoloji anabilim dalında mikroskopi yöntemleri, hücreyi ve hücre alt elemanlarının tanıma, lenfosit izolasyonu, mikroskopta kan hücrelerini tanıma ve sayma, hücre bölünmesine ilişkin mikroskopi uygulamaları, preperat hazırlanması, DNA ekstraksiyonu, RNA ekstraksiyonu, DNA/RNA konsantrasyon ölçümleri, DNA/RNA kalite kontrol analizleri, apoptotik DNA görüntülemesi, agaroz jel hazırlama, PAGE gel hazırlama, horizontal ve verikal jel elektroforezi uygulamaları, PCR reaksiyonu hazırlama, PCR reaksiyonu görüntüleme, DNA’nın enzimatik kesilmesi, RFLP analizi, kromozom analizi, pedigri çizimi ve analizi gibi farklı öğrenci uygulamalarına ait tüm deneyler “Multidisipliner-II” laboratuvarında yapılmaktadır.

 

Laboratuvar, laboratuvar güvenliği için gerekli olan çeker ocak, göz ve vücut duşları ile moleküler çalışmalar için gerekli olan tüm ekipmanların olduğu tam donanımlı malzemelerle donanmıştır. Aynı katta, Tıbbi Biyokimya ile Tıbbi Biyoloji Anabilim dalları tarafından eğitim ve araştırma amaçlı kullanılan, içinde moleküler biyolojik yöntemlerin uygulanması için gereken tüm kimyasal malzemelerin ve ekipmanların bulunduğu daha çok hücre kültürü çalışmaları için uygun olan lisansüstü eğitimde kullanılan “Araştırma Laboratuvarı 1” ve “Araştırma Laboratuvarı 2” olarak tanımlanan ilave iki adet laboratuvar daha yer almaktadır.